договір оренди нежитлового приміщення зразок

договір оренди нежитлового приміщення зразок

Договір оренди нежитлового приміщення зразок

Представляємо для ознайомлення користувачів зразок договору оренди нежитлового приміщення.

Договір оренди нежитлового приміщення

м ___________________ «__» _________ 201__ р

________, іменований надалі Орендодавець, в особі ________, діючого на підставі _______, з одного боку, і __________, іменований надалі Орендар, в особі ___________, діючого на підставі _______, з іншого боку, уклали договір про наступне:

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в оплатне строкове користування за цільовим призначенням _____________________________ нежитлове приміщення, загальною площею _______ кв. метрів, розташоване за адресою _____________________________________

Термін оренди приміщення за цим Договором встановлюється з "___" ___________ ____ року по "___" ___________ ____ року. Після закінчення терміну дії договору Орендар має право переважного укладення договору на новий термін.

2. Права і обов'язки сторін

2.1. Права і обов'язки Орендодавця:

2.1.1. Орендодавець передає приміщення ______ в стані, що забезпечує його нормальну експлуатацію Орендарем, протягом ___________ днів з дня набуття чинності цим Договором в силу.

2.1.2. Орендодавець має право щомісяця перевіряти стан переданого в оренду приміщення і порядку його використання Орендарем.

2.1.3. Орендодавець зобов'язаний забезпечити доступ Орендаря і його співробітників в орендовані приміщення.

2.1.4. Орендодавець зобов'язаний при необхідності виконувати капітальний ремонт переданого приміщення відповідно до графіка капітального ремонту будівлі, на території якого розташоване приміщення.

2.2. Права і обов'язки Орендаря:

2.3.1. Орендар зобов'язаний використовувати приміщення відповідно до його призначення.

2.3.2. утримувати приміщення в повній справності і зразковому санітарному стані, відповідно до вимог СЕС, дотримуватися правил експлуатації інженерного і сантехнічного обладнання, правила внутрішнього розпорядку і правила пожежної безпеки.

2.3.3. письмово узгоджувати з Орендодавцем проведення будь-яких ремонтних робіт, перепланувань і переобладнання орендованих приміщень.

2.3.4. вносити орендні платежі у встановлені терміни.

2.3.5. письмово повідомити Орендодавця про свій намір продовжити термін оренди не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення терміну дії цього Договору.

2.3.6. письмово повідомити Орендодавця про дату звільнення займаних приміщень у зв'язку з припиненням орендних відносин не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до припинення орендних відносин.

2.3.7. при звільненні (повернення) приміщень здати їх Орендодавцю за відповідним актом, в справному стані, з урахуванням нормального зносу, в перебігу 1 (одного) дня з моменту закінчення терміну оренди або узгодженої Сторонами дати повернення приміщення (при достроковому звільненні).

2.3.8. не передавати приміщення, що орендується в користування або в суборенду третім особам.

2.3.9. при виявленні ознак аварійного стану сантехнічного, електротехнічного та іншого обладнання, негайно вжити заходів до їх усунення та повідомити про це Орендодавця.

2.4. Якщо орендоване приміщення в результаті дій Орендаря або неприйняття ним необхідних і своєчасних заходів прийде в аварійний стан, то Орендар відновлює його своїми силами, за рахунок своїх коштів і відшкодовує моральну шкоду завдану Орендодавцю в установленому законом порядку.

3. Платежі та розрахунки за договором

3.1. За користування зазначеним в предметі цього Договору приміщенням Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату з розрахунку ________________________________________ не пізніше ________ числа наступного місяця.

3.2. Орендар сплачує експлуатаційні витрати, опалення та надаються йому комунальні послуги з розрахунку, що додається до договору і є його невід'ємною частиною не пізніше ___________ числа наступного місяця.

3.3. Оплата всіх належних платежів, згідно п.3.1, 3.2, здійснюється Орендарем на підставі рахунків Орендодавця.

3.4. Розмір орендної плати встановлюється незмінним на весь період дії договору.

4.1. У разі прострочення оплати Орендарем орендної плати та інших належних платежів на нього покладається обов'язок сплатити Орендодавцю пеню за кожен день прострочення у розмірі ______ відсотка від суми простроченого платежу. Оплата пені не звільняє від виконання основного зобов'язання.

5. Прикінцеві положення

5.1.Односторонній відмова від виконання зобов'язань і одностороння зміна умов договору не допускаються.

5.3. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про зміну своєї юридичної адреси, номерів телефонів, телефаксів та телексу не пізніше 7 (семи) днів з дати їх зміни.

Всі суперечки, що випливають з цього договору, вирішуються в установленому законом порядку.

5.4. Цей договір укладено в м _________________ в двох примірниках, по одному для кожної зі сторін, і вступає в силу з дати його підписання. Додатки до цього договору є його невід'ємною частиною.

Юридичні адреси та банківські реквізити сторін:

Договір оренди приміщення: зразок

В ідеалі складанням і / або перевіркою договору оренди приміщення повинен займатися юрист. Але не кожна організація сьогодні може дозволити собі штатного юриста. Тому нерідко його обов'язки доводиться виконувати бухгалтеру. На які деталі договору оренди приміщення між юридичними особами потрібно звернути увагу?

Типовий договір оренди нежитлового приміщення

Перш ніж переходити до деталей, згадаємо прописні істини:

 • в договорі необхідно максимально чітко прописати характеристики переданого в оренду майна. По-перше, щоб орендар не отримав в оренду не те, що планував, та й з орендодавця не поставила вимогу про «зайвого». А по-друге, якщо такі відомості про об'єкті не будуть вказані або їх буде недостатньо для точної ідентифікації майна, договір буде вважатися неукладеним (п. 3 ст. 607 ЦК України);
 • в договорі має бути зафіксована сума орендної плати. В іншому випадку договір теж буде вважатися неукладеним (п. 1 ст. 654 ЦК РФ), а значить, орендодавець не зможе зажадати сплати грошей від орендаря (про безоплатну оренду читайте нижче);
 • договір, укладений на термін менше року, не потрібно реєструвати в Росреестра, що зручно (п. 2 ст. 609, п. 2 ст. 651 ЦК РФ, п. 2 Інформаційного листа Президії ВАС РФ від 01.06.2000 № 53). Оскільки така реєстрація вимагає і часу, і грошей (процедура платна). При цьому в договорі оренди приміщення можна прописати умова про те, що він автоматично пролонгується на такий же термін, якщо жодна зі сторін за місяць (або інший термін) до закінчення терміну дії договору не висловить наміри про його припинення. Після пролонгації реєструвати договір знову ж таки не доведеться (п. 10 Інформаційного листа Президії ВАС РФ від 16.02.2001 № 59).

Крім того, важливо вказати в договорі, для яких цілей буде використовуватися нежитлове приміщення. Адже одна справа здавати нерухомість, наприклад, під офіс і зовсім інше під магазин. Очевидно, що в зазначених випадках потрібно зовсім різні варіанти організації простору, різний ремонт і т.д. Зразки типових договорів оренди нежитлових приміщень різного призначення є в довідково-правовій системі Консультант +.

Як і в будь-якому договорі, в договорі оренди потрібно вказати права і обов'язки сторін. А також прописати в ньому порядок узгодження і відшкодування витрат на поліпшення орендованого майна, можливість (або неможливість) перепланування приміщення, відповідальність сторін і умови припинення договору.

Договір безоплатної оренди нежитлового приміщення: зразок

Договір безоплатної оренди нежитлового приміщення по суті являє собою договір позики, відповідно до якого майно передається іншій стороні в безоплатне користування (п. 1 ст. 689 ЦК України). Відзначимо, що він не підлягає обов'язковій реєстрації в Росреестра незалежно від терміну, на який укладено.

Типовий зразок договору оренди нежитлового приміщення

Завантажуйте безкоштовно готовий зразок заповнення оренди нежитлового приміщення, розроблений нашим фахівцем. Якщо виникнуть питання, то задавайте їх внизу сторінки і наш експерт відповість на них.

ДОГОВІР ОРЕНДИ

м ________________ «___9raquo; ___________ 201_ р

_________________________ <наименование организации, ФИО физического лица, данные об ИП>(Надалі - «Арендодатель9raquo;), в особі <должностное лицо, ФИО>_____________________________________________________________________________, що діє на підставі __________________________________________, і

____________________________, (в подальшому - «Арендатор9raquo;), в особі <должностное лицо, ФИО>_______________________________________________________________, що діє на підставі _________________________________, уклали цей Договір на таких умовах:

1.1 Орендодавець передає, а Орендар приймає в оренду нежитлове приміщення, розташоване за адресою: Російська Федерація, м ._________, вул .__________, д. _____________________________________________, поверх __, номер приміщення ___, загальна площа ___ кв.м., інвентарний номер ____ , розташоване в <название торгового или бизнес-центра>_________________ для наступних цілей використання: _________________________.

1.2 Приміщення, яке передається в оренду, позначено на поверховому плані БТІ будівлі, копія якого додається в Договору.

1.3 Предмет Договору знаходиться в санітарно-технічному стані, що дозволяє використовувати його за призначенням, забезпечений телефонним зв'язком, охоронно-пожежною сигналізацією, інженерними мережами (гаряче і холодне водопостачання, опалювальна система, електропостачання, слабкострумові комунікації).

2. Орендна плата за приміщення, порядок розрахунків

2.1 Розмір орендної плати за предмет Договору на момент укладення становить сума цифрами (сума прописом) Російських рублів в місяць.

2.2 Орендна плата вноситься Орендарем безготівковим способом на розрахунковий рахунок Орендодавця щомісячно, не пізніше __ числа.

2.3 Зміна п.2.1 та п.2.2 цього Договору здійснюється за згодою сторін у письмовій формі, шляхом підписання додаткової угоди, яке додається до Договору.

2.4 Витрати на утримання будівлі та інженерних мереж відшкодовуються Орендарем пропорційно площі Предмету Договору і не входять в розмір орендної плати, встановленої п.2.1 цієї угоди.

2.5 Термін виконання Орендарем зобов'язань по п.2.4 цього Договору - не пізніше __ робочих днів з моменту отримання відповідного рахунку.

3.1 Цей договір укладений на цифрами (цифри прописом) місяців з «__9raquo; _____ 201_ р по «__9raquo; _______ 201_ р

3.2 Про продовження дії Договору на певний термін Орендар письмово повідомляє Орендодавця не пізніше 1 місяця до закінчення терміну дії угоди.

3.3 Договір вважається продовженим на невизначений термін на колишніх умовах в разі, якщо за 30 днів до його закінчення Орендар або Орендодавець не заявить контрагенту про своє бажання припинити договірні відносини.

4. Права і обов'язки сторін

4.1 Обов'язки Орендаря:

4.1.1 Своєчасно вносити орендну плату за Предмет Договору згідно ч.2 цієї угоди.

4.1.2 Використовувати Предмет Договору відповідно до призначення, зазначених у п.1.1 цієї угоди.

4.1.3 Самостійно усувати збиток, заподіяний Предмету Договору в результаті неправомірних діянь Орендаря або третіх осіб, допуск до приміщення яких забезпечено або дозволений Орендарем (працівники Орендаря, відвідувачі і т.д.). За Орендарем зберігається право вимагати відшкодування збитків у порядку регресу з третіх осіб.

4.1.4 Своєчасно здійснювати поточний (не рідше 1 разу на рік) і капітальний (не рідше 1 разу на 2 роки) ремонт Предмета Договору.

4.1.5 Чи не виконувати дій з перепланування і поліпшенню Предмета Договору без письмового дозволу Орендодавця, оформленого у вигляді Додаткової угоди до цього Договору.

43.1.6 Дотримуватися правил пожежної безпеки та пропускного режиму, встановлені правилами внутрішнього розпорядку Орендодавця на території будівлі, до якого належить Предмет Договору.

4.1.7 Забезпечити безперешкодний доступ Орендодавця або його представникам в присутності Орендаря або його представників, повноваження яких підтверджені у відповідному порядку, до Предмету Договору, для здійснення ремонту і контролю за станом орендованих нежитлових приміщень.

4.1.8 Передати Предмет Договору на підставі акту прийому-передачі в належному санітарно-технічному стані протягом __ днів з дня закінчення терміну дії угоди або з дня його дострокового розірвання.

4.2 Права Орендаря:

4.2.1 Використовувати Предмет Договору відповідно до умов цієї угоди.

4.2.2 У разі належного виконання своїх обов'язків, продовжити в переважному порядку правовідносини з оренди Предмету Договору після закінчення терміну дії цього Договору.

4.2.3 Здійснювати перепланування і поліпшення Предмета Договору при отриманні письмової згоди Орендодавця. Вартість поліпшень може зараховуватися в рахунок Орендної плати, встановленої п.2.1 за угодою сторін, що оформляється у вигляді додаткової угоди до цього Договору.

4.2.4 Розірвати Договір достроково, направивши Орендодавцю письмове попередження, не пізніше ніж за 30 днів до передбачуваного терміну розірвання угоди. Даний термін може бути зменшений за згодою сторін, що оформляється у вигляді додаткової угоди до цього Договору.

4.2.5 З письмової згоди Орендодавця здавати Предмет Договору в суборенду.

4.3. Обов'язки Орендодавця:

4.3.1 Підготувати і передати Предмет Договору Орендарю за актом прийому-передачі з відображенням в ньому технічного стану нежитлового приміщення.

4.3.2 Виконати інвентаризацію майна, переданого Орендарю.

4.3.3 Здійснювати капітальний ремонт будівлі, в якій розташовується Предмет Договору, за рахунок власних коштів не рідше ___ рази в рік.

4.3.4 Надавати Орендарю детальну інформацію про суму орендної плати за витратами на утримання будівлі та інженерних мереж.

4.4 Права Орендодавця:

4.4.1 Контролювати виконання обов'язків Орендаря, передбачених цим Договором, і вимагати їх виконання.

4.4.2 Отримувати компенсацію за неправомірні дії Орендаря або третіх осіб, допуск до Предмету Оренди яким забезпечений або дозволений Орендарем (працівники Орендаря, відвідувачі і т.д.), в результаті яких завдано збитків Предмету Договору або майну Орендодавця.

4.4.3 Не частіше одного разу на місяць контролювати технічний стан приміщень та інженерних мереж будівлі в присутності Орендаря. Це правило не поширюється на ситуації, що не терплять зволікання (пожежа, повідомлення про надзвичайну ситуацію і т.д.).

4.4.4 Розірвати даний Договір у випадках, визначених Договором та додатковими угодами, а також законодавством Російської Федерації.

5.1 Орендар несе відповідальність на користь Орендодавця за несвоєчасне внесення орендної плати та інших платежів, передбачених ч.2 цього Договору, у вигляді пені в розмірі 0,1% суми боргу за кожен день прострочення.

5.2 У випадку недотримання вимог п.3.1.8 цієї угоди, Орендар вносить орендну плату і компенсує витрати на утримання будівлі та інженерних мереж за кожен день прострочення.

5.3 У разі виявлення недоліків, які виникли з вини Орендодавця, що перешкоджають використанню приміщення за призначенням, вони усуваються за рахунок Орендодавця в терміни, визначені за згодою сторін і оформлені Додатковою угодою до цього Договору.

5.4 При виникненні будь-яких розбіжностей між Орендарем і Орендодавцем, вони вирішуються шляхом переговорів, а при відсутності згоди - шляхом звернення до суду.

6. Зміна, розірвання та продовження терміну дії договору

6.1 Договір розривається, продовжується або змінюється за згодою сторін, про що оформляються Додаткові угоди, що додаються до цього Договору. Це правило не поширюється на випадки розірвання Договору в односторонньому порядку внаслідок недотримання однієї зі сторін умов угод.

6.2 Додаткові угоди, укладені між сторонами, є невід'ємною частиною Договору і потрібно буде відновити разом з Договором.

6.3 Дострокове розірвання Договору в односторонньому порядку допускається в наступних випадках:

6.3.1 Використання Предмету Договору повністю або частково не за цільовим призначенням, включаючи здачу в суборенду, передачу в якості застави або внеску, без отримання письмової згоди Орендодавця.

6.3.2 Проведення робіт щодо поліпшення або перепланування Предмету Договору Орендарем без письмового дозволу Орендодавця.

6.3.3 Порушення Орендарем вимог ч.2 цього договору протягом 3 місяців поспіль.

7.1 Орендодавець гарантує, що Предмет Договору не перебуває в оренді, заставі, під арештом, а також не обтяжене іншими зобов'язаннями.

7.2 Державна реєстрація цього Договору здійснюється Орендарем за рахунок власних коштів не пізніше «__9raquo; _________ 201_ р Недотримання зазначеної вимоги тягне визнання цієї угоди неукладеним.

7.3 При будь-які зміни умов ч.2 цієї угоди в частині суми орендної плати, вони вступають в силу з наступного місяця, що настає після дати підписання Додаткової угоди.

7.4 Договір складений в ___ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Договір оренди нежитлового приміщення (зразок скачати)

Я вважаю, що вам відомо поняття «істотні умови договору».

Це обов'язкові елементи угоди, які повинні бути узгоджені сторонами.

При порушенні вимоги закону про надання істотних умов, договір не має юридичної сили і вважається неукладеним.

для договору оренди нежитлового приміщення істотних умов всього два:

 • відомості, конкретно описують орендований об'єкт нерухомості і
 • ціна договору оренди.

Ціна договору великих питань не викликає. Досить обумовити розмір платежу і регулярність його внесення (щомісяця, щокварталу, щорічно або інший період).

У разі, коли ваш договір оренди нежитлового приміщення укладений більш ніж на один рік, і зареєстрований, будь-яка угода про зміну орендної плати за нього також має пройти реєстрацію.

А під відомостями, що описують орендоване приміщення слід розуміти його адресу, кадастровий номер і дані, викладені в технічній документації.

Таким чином, в договорі оренди потрібно вказати площу, місце розташування об'єкта, його призначення, дані з кадастрового паспорта і ціну оренди.

Ще один зразок (більш простий) можна завантажити в кінці статті.

Загальна інформація про договір оренди нежитлового приміщення:

Угода між двох сторін, на підставі якого одна зобов'язується за плату передати в тимчасове користування другій нежитлове приміщення, є договором оренди.

Здавати приміщення в оренду може його власник або навіть орендар.

У другому випадку, договір є суборендою. Початковий орендар залишається таким для власника і є орендодавцем для суборендаря. При цьому, обов'язки орендаря перед власником зберігаються в повному обсязі, без змін.

На укладення договору суборенди потрібен дозвіл власника.

Всі вимоги закону, якими регулюється договір оренди нежитлового приміщення, також застосовуються до суборенді.

Особливості договору оренди нежитлового приміщення:

Договір оренди оформляється в письмовому вигляді і являє собою документ, який підписали обидві сторони: орендодавець і орендар.

Повноваження кожного боку на підписання договору повинні бути засвідчені:

 • для фізичних осіб наявністю паспорта і відсутністю обмежень в дієздатності
 • для індивідуальних підприємців та юридичних осіб - свідоцтвом про державну реєстрацію і документом, що надає право підпису. Для організацій це наказ про призначення керівника.
 • для представників - належним чином оформленим дорученням, де одним з повноважень зазначено право на підписання договору оренди.

Договори, укладені на термін до року не реєструються. Для угод, укладених на більш тривалий термін, передбачена реєстрація в Росреестра.

Відмітка ставиться на оригіналі договору і один його примірник зберігається в органі, що реєструє.

При наявності договору суборенди, його тривалість не може перевищувати строк дії основного договору.

Не вимагається реєструвати договір оренди, який укладено на невизначений термін.

Це одна з найцікавіших конструкцій договору оренди нежитлового приміщення. Поясню чому.

Припустимо, у вас у власності є приміщення, яке ви здаєте в оренду своїм же афілійованим юридичним особам, з метою реєстрації юридичної адреси.

В силу аффілірованності, підступу з боку цих організацій ви не чекаєте. З іншого боку і доходу від них також очікувати не доводиться, якщо тільки на папері.

Коли організацій декілька, регулярне переукладання договорів оренди вимагає певних зусиль і технічної роботи. Витрачати час на її виконання не хочеться. Можна укласти довгострокові договори, але тоді доведеться витрачати гроші на держмито.

Тут вам на допомогу приходить умова про невизначений термін дії договору.

переваги: Діє більше одного року, при цьому не вимагає витрат на реєстрацію.

недоліки: Будь-яка зі сторін може його розірвати, повідомивши іншу за три місяці. Однак, в нашому випадку цим ризиком можна знехтувати, оскільки організації мають одного власника.

Дана умова рідко застосовується на практиці, однак фахівцям добре відомо і успішно використовується.

Істотні умови договору оренди нежитлового приміщення

Внаслідок експлуатації приміщення воно піддається зносу. Зменшити його наслідки, і продовжити термін служби приміщення, дозволяє регулярний ремонт.

В силу закону, ремонт прийнято розділяти на поточний і капітальний.

При цьому, виконання поточного ремонту - обов'язок орендаря. А капітальний ремонт зобов'язаний робити орендодавець.

Текстом договору може бути передбачено інший розподіл обов'язків по ремонту приміщення, тоді необхідно дотримуватися умов договору.

Судова практика розділила види робіт з поточного та капітального ремонту.

 • ремонт підлог, стін і дверей
 • ремонт сантехнічного обладнання та радіаторів опалення
 • ремонт інженерних мереж і комунікацій

(Докладніше дивись Постанова Держбуду СРСР від 29.12.1973 №279)

 • є причиною значної зміни або істотного поліпшення технічних параметрів об'єкта нерухомості

  (Докладніше прочитати Постанова ФАС Уральського округу від 08.04.2008 N Ф09-757 / 08-С6 у справі N А07-16779 / 2006)

  Про поліпшення орендованого приміщення

  В результаті ремонтних робіт або іншими своїми діями орендар може поліпшити орендоване приміщення.

  Всі види поліпшень прийнято ділити на віддільні і невіддільні.

  Наприклад, установка спліт системи, нові жалюзі в офісі покращують його характеристики і є віддільними поліпшеннями.

  За загальним правилом, віддільні поліпшення це власність орендаря. Хоча, договором оренди може бути передбачено інше. Втім, мені не зрозуміло, навіщо укладати договори на таких кабальних умовах ...

  З невіддільними поліпшеннями ситуація інша. Наприклад, нові шпалери в офісі або штукатурка стін і стягування полови це невіддільні поліпшення.

  Чи отримає орендар компенсацію їх вартості, залежить від угоди з орендодавцем.

  Часто зустрічається наступна ситуація: Орендодавець здає нежитлове приміщення в оренду в стані обробки «сірий ключ». Тобто, голі стіни і підлогу без обробки. Орендар, за свій рахунок виконує ремонт, з параметрами узгодженими з орендодавцем.

  Сума витрат на проведений ремонт зараховується в рахунок оренди. Іншими словами, припустимо, оренда коштує сто тисяч на місяць. Орендар вкладає в ремонт один мільйон, і за угодою з орендодавцем рік користується приміщенням без регулярної орендної плати.

  Якщо ж невід'ємні поліпшення з орендодавцем не узгоджені, і їм не схвалені, то всі витрати віднесені на рахунок орендаря, без компенсації. Добре, якщо переробляти не примусять себе довго ...

  Завершуючи статтю залишається відзначити, що регулярне і в повному обсязі внесення орендних платежів є ключовою умовою виконання договору оренди.

  У більшості договорів включений пункт, згідно з яким, дворазове і більш запізнення з внесенням орендного платежу є грубим порушенням умов договору, і дозволяє орендодавцю в односторонньому порядку розірвати договір, при цьому стягнувши з орендаря належні платежі, разом зі штрафними санкціями і збитками.

  Питання і побажання можна залишити в коментарях.

  Типовий зразок договору оренди нежитлового приміщення

  Багато власників вільних будівель і приміщень часто замислюються про те, щоб здавати їх в оренду. Щоб зробити це правильно, слід укласти договір оренди нежитлового приміщення, який допоможе не тільки правильно провести операцію, але і дасть її учасникам юридичну захищеність.

  Давайте розберемося, як правильно укладати подібний договір, і що для цього слід знати.

  Зразок типового договору оренди нежитлового приміщення

  Договір оренди нежитлового приміщення є документ, який підтверджує факт передачі приміщення або будівлі у володіння іншої людини (орендаря) на певний термін, за певну суму.

  Подібний договір обов'язково укладається в письмовій формі, але при цьому реєструвати його у нотаріуса не потрібно, це можна зробити тільки за бажанням сторін.

  Договір оренди нежитлового приміщення може бути укладено на будь-який термін, але слід знати одну особливість. Якщо договір укладається менш ніж на 1 рік, то його не потрібно реєструвати.

  У разі, коли час оренди перевищує рік, договору вимагає державна реєстрація, яка проводиться в будь-якому відділенні Росреестра. У разі, коли договір реєструється, слід зробити додаткову копію, яка буде віддана в державний орган.

  Розглянемо основну структуру договору оренди нежитлового приміщення:

  • Дата і місце укладення;
  • Інформація про сторонах. Для фізичних осіб паспортні дані, для юридичних осіб документи організації, яку вони представляють;
  • Предмет договору. Описує нежитлове приміщення по технічним документам (площа, адреса, стан і так далі). Якщо в приміщенні є майно, то слід зробити його повний опис і вказати його стан;
  • Ціна і порядок оплати. Вказується фіксована орендна плата і спосіб передачі грошей орендодавцю. Бажано також вказати день, коли повинна надходити оплата (наприклад, 5-го числа кожного місяця). В іншому випадку орендар матиме право передавати орендну плату в будь-який день поточного місяця;
  • Права та обов'язки сторін;
  • Відповідальність сторін за невиконання умов договору;
  • Додаткові умови. В цьому розділі боку можуть описати додаткову інформацію, яку вони вважають за важливою;
  • Реквізити і підписи сторін.

  Реєстрація договору оренди нежитлового приміщення

  В першу чергу слід розібратися з можливими варіантами укладання договору:

  • На невизначений термін;
  • Термін менше 1 року;
  • Термін більше 1 року.

  Договір, укладений на невизначений термін необхідно реєструвати в державних органах.

  Найчастіше подібні договори укладаються між хорошими знайомими, які давно співпрацюють. У такому випадку учасники часто нехтують державною реєстрацією, щоб уникнути сплати податків.

  Але варто розуміти, що незареєстрований договір не має юридичної сили, а значить, при необхідності його розірвати можуть виникнути різні проблеми.

  Договір терміном менш 1 року не потребує державної реєстрації. При цьому він має таку ж юридичну силу і може бути використаний як повноцінний документ у всіх державних структурах.

  Договір, укладений на певний термін, тривалість якого перевищує 1 рік обов'язково необхідно реєструвати в Росреестра. В іншому випадку він буде визнаний недійсним.

  Визнання документа недійсним означає те, що він не буде мати ніякої юридичної сили. Особливістю подібних договорів є те, що діяти вони починають з моменту державної реєстрації, а не з моменту підписання.

  Важливо знати, що друку ріелторів, підписи свідків або незалежних юристів, а також печатки нотаріуса не можуть виступати заміною державної реєстрації. Реєструвати договори можна тільки в Росреестра, при цьому при реєстрації обов'язково слід сплатити мито.

  Зразок договору оренди кімнати в гуртожитку.

  Про типовий зразок договору оренди земельної ділянки між юридичною та фізичною особою дивіться тут.

  Розірвання договору оренди нежитлового приміщення

  Розірвати договір оренди може будь-який учасник, але при цьому важливо розуміти, що в деяких випадках розірвання може пройти без наслідків, а в деяких можуть бути застосовані різні санкції. Це може бути рішення суду або інформація, яка вказана в розділі «Відповідальність сторін».

  Договір, може бути, розірваний як за рішенням самих учасників угоди, так і в судовому порядку.

  Розглянемо основні причини розірвання договір:

  • За спільним рішенням сторін. У такому випадку немає ніяких штрафних санкцій для учасників;
  • Якщо договір укладений на невизначений строк, розірвати його може будь-який учасник, але при цьому він повинен попередити про своє рішення інших учасників за 90 днів. Попередження повинне бути оформлено в письмовому вигляді, також важливо упевнитися, що отримувати ознайомився з даним листом;

  • З боку орендодавця договір, може бути, розірваний, якщо орендар використовує приміщення не за призначенням, псує майно або не виконує умов договору. Рішення про розірвання приймається в суді;
  • З боку орендаря договору, може бути, розірваний, якщо орендодавець порушує умов договору або орендоване приміщення має дефектами, що не були описані в договорі.
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
  Загрузка...
 • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
  Добавить комментарий

  + 16 = 19

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

  map